afschaffen welstandscommissie

In de gemeente Eindhoven zijn er plannen om als tweede stad van Nederland de Welstandscommissie af te schaffen. Als gevolg hiervan voorzien wij als bestuur een ongebreidelde wildgroei van aan- en uitbouwen aan onze woningen, Hierdoor zal het originele bijzondere karakter uiteindelijk volledig teloor gaan. Iets wat toch niet de bedoeling kan zijn van het besluit om de Welstandscommissie af te schaffen. Wij hebben de gemeente gevraagd om onze wijk op de lijst van uitzonderingen te plaatsen, zoals de gemeente ook van plan is met Meerhoven. Een tweede optie is het vaststellen van nieuw bestemmingsplan, met daarin veel strengere eisen worden gesteld aan uitbouwen, dakkapellen en overige opstallen.