Wit Schilderen

Binnenkort is het zover het witschilderproject van de sintenbuurt. Er zijn veel vragen omtrent de kosten van de werkzaamheden. Daarom hier de vergoedingentabel en de opleverdata per blok uit het witschilderinformatieboekje van 2002. Let op, dit zijn oude prijzen en geven enkel een indicatie.

Achtergrond

Uit de toelichting op de Woningwet 2003 blijkt ondubbelzinnig dat het schilderen van een gevel niet kan worden gezien als bouwen. Het kan daarom ook niet worden aangemerkt als een vergunningsplichtige activiteit.

Het wijzigen van de kleur van een individuele woning kan echter van grote invloed zijn op de architectuur van die woning en daarmee op het beeld van de openbare ruimte. Dit geldt des te meer als de woning deel uitmaakt van een blok of een complex, omdat dan de eenheid in architectuur en het stedenbouwkundige beeld in veel gevallen ernstig kan worden verstoord. Dit is in de Sintenbuurt bij uitstek het geval. Met uitzondering van de rode plinten, dienen de gevels dienen in deze buurt te worden geschilderd in een witte kleur RAL 9010. Elke andere kleur zal een situatie opleveren die in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand.

In geval van twijfel het zeer aanbevelenswaardig om vooraf bij de welstandscommissie te informeren of het schilderen van een specifieke onderdeel zal leiden tot een situatie die in ernstige mate in strijd met redelijke eisen van welstand is.