Preventie

Het buurtpreventieproject is in 1996 van start gegaan. De hoofddoelstelling is de veiligheid in onze wijk te vergroten.
Namens het bestuur onderhoudt vooralsnog Mia Jacobs (tel. 2128433) het contact met de politie.

 Daarnaast heeft iedere straat zijn eigen straatcoördinator. De straatcoördinatoren staan hieronder vermeld. Bij de straatcoördinator kunt u met vragen, meldingen en ideeën terecht. Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met onze lokale buurtbrigadier, de heer Rob van Hout, bereikbaar via het algemene politienummer 0900-8844.

De politie, het bestuur en de coördinatoren regelen een aantal technische en organisa-torische zaken, maar zonder uw medewerking heeft het project geen kans van slagen.
Waar het allemaal om draait, is oplettendheid. Wees alert op wat er gebeurt in uw (directe) omgeving. Zo kunnen glasgerinkel of verdachte personen of auto’s erop wijzen dat er iets aan de hand is. Op de meldingskaart, de gele kaart die als bijlage aan deze brief is bijgevoegd, kunt u precies aangeven wat u gezien of gehoord heeft.
Bel in dringende of verdachte situaties in ieder geval altijd direct de politie!
In minder, niet dringende situaties kunt u de meldingskaart bij uw straatcoördinator in de brievenbus gooien. Alle zaken die buurtbewoners aangeven via de gele meldingskaarten komen bij de heer Van Hout terecht. Voor (nieuwe) meldingskaarten kunt u terecht bij uw straatcoördinator.

Natuurlijk neemt u in de eerste plaats zelf maatregelen om inbraak, diefstal zoveel mogelijk te voorkomen (hang-en sluitwerk, e.d.). Maar ook maatregelen in het kader van de buurtpreventie moeten onze wijk minder aantrekkelijk maken voor inbrekers en vandalen.
Inmiddels zijn op initiatief van bewoners reeds een aantal gangetjes voorzien van afsluitbare hekken en verlichting en heeft de gemeente gezorgd voor de verlichting van de garagepleinen.

Verder kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om uw spullen te markeren. Op dit moment beschikt Mia Jacobs over een merkkoffer van de politie waarmee u uw eigendommen kunt merken. Indien u de merkkoffer nodig heeft kunt u contact opnemen met uw straatcoördinator. In de merkkoffer zit een folder met uitleg.

Bent u toch slachtoffer geworden van inbraak of vandalisme, doe dan altijd aangifte!
De meldingskaart vervangt niet de aangifte.

UW STRAATCOÖRDINATOR:

 • voor de Heezerweg: T. Ottersberg,2119522 Heezerweg 231
 • voor de Mgr. Zwijsenstraat: M. Jacobs, 2128433 Mgr. Zwijsenstraat 3
 • voor de Piuslaan: Vacature
 • voor de Rielseweg 1-40: G. v. Zanten, 2113803 St. Norbertuslaan 5
 • voor de Rielseweg 42-64: Vacature
 • voor de Roothaanstraat: J. Verheijen, 2123296 Roothaanstraat 21
 • voor de St. Adelbertuslaan: Vacature
 • v.d. St. Bernulphuslaan: Mevr. L. Laurense, 2110743 Mgr. Zwijsenstraat 43
 • voor de St. Bonifaciuslaan: Vacature
 • voor de St. Gertrudislaan: Vacature
 • voor de St. Norbertuslaan: G. van Zanten, 2113803 St. Norbertuslaan 5
 • voor de Thomas à Kempisl. : Mevr. T.v.Kollenburg, 2111302 Thomas à Kempislaan 56