Doelstellingen

1. stimuleren van de uniformiteit van de wijk en het coördineren van gezamenlijk onderhoud aan de buitenzijde van de woning en de woonomgeving.

Hiermee willen we de uitstraling van de wijk zoveel mogelijk behouden en waar mogelijk verbeteren. Aandachtspunten zijn de witte kleur van de huizen, de rode daken, de kozijnen, erf afscheidingen, het behouden van originele details zoals de voordeuren, borstweringen en ramen en het behoud van het groen in de wijk.

2. het opzetten en onderhouden van een kennisbank voor interne- en externe verbouwingen.
Hiermee kan onze bouwcommissie ondersteuning bieden aan individuele bouwprojecten. Voor interne verbouwingen moet bijvoorbeeld gedacht worden aan kennis over de constructiewijze van de woningen maar bijvoorbeeld ook het bieden van oplossingen voor de aanleg van (vloer)verwarming en renovatie van keukens en badkamers. Voor externe verbouwingen moet gedacht worden aan het verzamelen van informatie over eisen van de welstandcommissie. Onze internetsite zal hierbij een centrale rol vervullen.

3. behartigen van wijkbelangen op het gebied van verkeersveiligheid, groenvoorziening en buurtpreventie.
De stichting fungeert hierbij uitsluitend als centraal aanspreekpunt voor de gemeente, politie en wijkbewoners en verzameld verbeteringsvoorstellen hiervoor. Wijzigingsplannen die door de gemeente openbaar ter inzage worden gelegd, worden voorgelegd aan de wijkbewoners door middel van publicatie op onze website. Afhankelijk van de reacties van wijkbewoners, wordt een inspraakavond georganiseerd.

4. stimuleren van activiteiten voor kennismaking met andere wijkbewoners.
Initiatieven hiervoor kunnen rekenen op een financiële bijdrage, zolang deze aan de criteria van de gemeente Eindhoven voldoen en zolang het budget strekt. Een voorbeeld hiervan is het jaarlijkse wijkfeest op de avond voor Koninginnedag.

5. aandragen van subsidiemogelijkheden en overige handelingen ter verbetering van de woningen en de leefomgeving.
Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan het signaleren van subsidiemogelijkheden voor energiebesparende maatregelen en stadsvernieuwing of renovatieprojecten. Subsidiemogelijkheden worden gepubliceerd op de website. Ook het collectief aanvragen van subsidies kan tot de taken van de Stichting behoren, als de wijk daarom vraagt.