Gemeentelijke overleggen

  1. Grondwatercollectief
  2. Herinrichting Bonifatiuspark
  3. Leefbaarheidsteam; Dit team bespreekt alle zaken die te maken hebben met de leefbaarheid van de buurt. Het gaat daarbij om de hele Sintenbuurt, zowel ten noorden als ten zuiden van de Thomas a Kempislaan. In het overleg nemen afgevaardigden van de volgende organisaties deel: Bewonersverening Sintenbuurt Zuid (BVS), Stichting Tuindorp, Politie, Trudo, Basisschool De Klimboom, Basisschool De Zevensprong, Wijkcoordinator van gemeente Eindhoven en Welzijn Eindhoven. Belangrijke mededelingen worden op de voorpagina van onze site vermeld.
  4. Buurtpreventie
  5. Herinrichting Heezerweg

Belangrijke medelingen van deze overleggen zullen op deze site vermeld worden.