De Landelijke Opschoondag op zaterdag 20 maart

De Landelijke Opschoondag valt dit jaar op zaterdag 20 maart. Het schoonmaken van wijken staat centraal op deze dag. Jaarlijks zetten buurtgenoten zich samen in om hun wijk schoon te maken. Een schonere buurt is tenslotte fijner om in te leven en bovendien veiliger.

Maak samen de wijk schoner en laat horen wat uw initiatieven zijn via ons if via opschoondag@eindhoven.nl. Ook met vragen kunt u hier terecht. Wilt u ideeën opdoen voor de dag? Kijk dan op www.eindhoven.nl/opschoondag of op www.nederlandschoon.nl. Tenslotte de Flyer met alle informatie.