Renovatie Bonifaciuspark en aanleg watersysteem De Burgh

De gemeente is bezig met de voorbereiding voor een tweetal werken (projecten) in de omgeving van de Sintenbuurt. Een van de werken is de renovatie van het Bonifaciuspark. Het park is toe aan een opknapbeurt. Behalve het opknappen van de voetpaden zal ook het speeltuintje en het groen worden aangepakt. Voor het groen betekent dit dat een deel van de bomen zal worden gekapt en de plantvakken opnieuw worden ingeplant. De Bonifaciusvijver is net schoongemaakt waardoor de waterkwaliteit van de vijver is verbeterd. Om ook in de toekomst een goede waterkwaliteit te behouden wil de gemeente een aantal waterpartijen met elkaar gaan verbinden: De vijvers Gijzenrooi, de Bonifaciusvijver, de sloot langs de Piuslaan (daarmee ook de vijver van huize De Burgh) en ten slotte het Eindhovensch Kanaal. Hiermee ontstaat het “watersysteem De Burgh”.

Als de ontwerpen voor beide projecten wat verder zijn uitgewerkt zullen deze worden gepresenteerd aan de omwonende. Tijdens de presentatie is er gelegenheid om commentaar te geven op de ontwerpen.
Voor vragen over de projecten kunt u terecht bij het bestuur van de bewonersvereniging of bij de heer L. Postmes van de gemeente (l.postmes@eindhoven.nl).