Schoonmaakactie in de Sintenbuurt op 16 oktober 2010

Vanaf 10.00 uur tot 14.00 uur kunt u aan de slag gaan met het opschonen van uw , achterpad, schuur of zolder! Bij het Gezondheid centrum in de Van Ennetten straat zal die dag de centrale plaats zijn waar u door een “afvalstraat” kunt rijden en uw afval kunt deponeren. De volgende wagens zullen aanwezig zijn : Vuilnis wagen voor restafval en tuinafval. Een wagen voor bruin en witgoed en oud ijzer.

Let op! U kunt alleen op de hierboven aangegeven plaats uw afval aanbieden, de wagens zullen niet in de afzonderlijke straten komen. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen afval, zorg ervoor dat deze dus in de betreffende containers terecht komt en niet op de straat achter gelaten. Wij schenken koffie en thee, in de partytent en zijn er voor een gezellig samenzijn om even bij te kletsen met een hapje.
Wat mag u wel en niet storten in de verschillende afvalcontainers??

Wel storten Niet storten
Oud ijzer/ metaal

Wit en bruingoed

Tuinafval

Hout

Grof huisvuil

Bouw en sloopafval

Tegels—zand–Bielzen

Asbest—Autobanden—Accu`s

Gevaarlijk afval / of vloeistoffen

Klein chemisch afval

Voor vragen kunt u contact opnemen met Geert Koenen. Tel: 040-2114251 E: geerthea@zonnet.nl