Speeltoestellen update

Het eerste gesprek met de gemeente over de speelgelegenheden in onze buurt heeft plaatsgevonden. De toestellen die op de grasveldjes stonden en de schommels in de bomen moeten definitief verwijderd worden. De gemeente heeft dit tot nu toe gedoogd maar kan door klachten van buurtbewoners dit niet langer toestaan. Het beleid van de gemeente en de aansprakelijkheidskwestie zorgen ervoor dat de gemeente dit besluit moet handhaven. Wel heeft de gemeente zich bereid getoond om met de buurt in gesprek te gaan om tot een passende oplossing te komen. Hoewel er nog geen concrete afspraken zijn gemaakt is er wel een begin gemaakt om tot deze oplossing te komen. We hadden na afloop dan ook een positief gevoel dat de gemeente haar best gaat doen om met de bewoners van onze wijk tot een goede oplossing te komen.