Speeltuinvoorzieningen in de wijk

Vanuit de gemeente wordt onderzoek gedaan naar een speelvoorziening op de Thomas a Kempislaan. Zij zijn geinteresseerd in antwoorden van buurtbewoners op onderstaande drie vragen. Heb je een mening hierover, mail dan je antwoord(en) naar info@wittewel-sintenbuurt.nl

  1. De speeltuin bij de Klimboom is toegankelijk na schooltijd. Hier spelen dan ook met regelmaat na schooltijd kinderen. Is dit een wenselijke situatie voor de buurt?
  2. Er zijn plannen om een speelvoorziening op de Thomas a Kempislaan te realiseren. Hoe sta je hier tegenover? Zouden je kinderen hier gebruik van maken?
  3. Heb je nog overige opmerkingen ten aanzien van speelvoorzieningen in de buurt?