Sportdag Bonifaciuspark

Namens de buurtvereniging Sintenbuurt Zuid het volgende bericht:

De Bewoners Vereniging  Sintenbuurt organiseert op Woensdag 6 juni de jaarlijkse  sportdag voor kinderen in de Sintenbuurt en de omliggende buurten. Deze dag wordt gehouden in het St. Bonifaciuspark. Wij verwachten ongeveer 250 kinderen van de diverse scholen en uit de wijken. De dag bestaat uit 2 gedeelten. In de ochtend komen de scholen  met 140 kinderen van 9.00 tot 12.00 uur en in de middag van 13.00 tot 16.30 uur is het vrije inloop voor alle kinderen, alles is geheel kosteloos. Het programma-aanbod  op de dag is heel verschillend. In de middag zijn er diverse  clinicus voor de wat oudere jeugd. Voor alle jeugd is er een hindernisbaan opgesteld.

De organisatie  is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen op de sportdag. Wij zoeken mensen die het leuk vinden te helpen bij de  verschillende onderdelen. Is er iets bij wat u leuk vind, laat het ons dan weten en doe mee . Het is geen zwaar werk en geeft een hoop gezelligheid.

Wij zoeken mensen voor de volgende onderdelen:

We hebben een schmink hoekje voor een  creatief aangelegd persoon met enige ervaring. Een schmink koffer is aanwezig .  Dit begint pas vanaf 13.00 uur

Iemand die tijdens de dag de kinderen wil voorzien van limonade en fruit, en de verzorging van de catering voor de vrijwilligers, de organisatie  zorgt dat alles klaar is(koffie,broodjes,hapjes).  Dit kunnen ook meerdere personen zijn om het te verdelen. Vanaf 9.30 uur is er koffie en voor de vrijwilligers en limonade voor de kinderen tot 12.00 uur . Om 13.00 uur gaat dit door tot 16.30 uur

Het opbouwen  en afbreken van de tenten en het  inrichten met  tafels en banken en diverse. Het zijn 3 grote partytenten en zijn eenvoudig op te zetten. Het ophangen van de geluidsinstallatie Het ophalen van het materiaal en weer retour naar de opslag brengen. Om 8.00uur beginnen we met het opbouwen en om 16.30uur met het opruimen

Iemand die zo nodig behulpzaam kan zijn samen met de sportinstructeurs bij de sportonderdelen op het veld of bij de diverse clinic,s. Dit begint van af 13.00 uur tot 16.30 uur

Bent u enthousiast om mee te doen laat dit dan uiterlijk op 25 mei  weten aan :

Geert Koenen, organisatie namens de BVS    E-mail  geert@sintenbuut.nl   of tel . 040-2114251                                            Bedankt namens de organisatie

Info

Sportdag   in het Bonifaciuspark   op woensdag  6 juni 2012.

De datum van de sportdag is vastgesteld op Woensdag 6 juni 2012.  Dit is in overleg met de scholen besproken van wegen het aantal  buitenuren per school , per jaar.

Met  Geert Koenen namens de BVS en Sportformule Eindhoven sportdocent Sjors Spanbroek is een programma opgesteld wat door hem op de diverse scholen zal worden uitgelegd. Iedere school mag inschrijven met hoeveel kinderen zij hieraan mee willen doen. Het maximaal aantal kinderen van de scholen is op 300 gesteld. Zodra dit aan tal bereikt is stopt de aanmelding.

De dag heeft 2 indelingen: de ochtend voor de schoolkinderen , en de middag voor de vrije inloop voor de kinderen uit de omliggende wijken. De leeftijden  van de kinderen is  voor de scholen van 4 tot 8 jaar. De leeftijden voor de vrije inloop s’middags is van 4 tot 16 jaar.

Het sportprogramma  voor de scholen is opgezet in een team verband ( per klas of groep ) Er komen 10 onderdelen waaraan per klas aan deel genomen moet worden. Per onderdeel kunnen er 4 kinderen er tegelijk aan deelnemen. De leiding heeft hiervan de schooldocent. Er is van ieder onderdeel een uitleg en spelregels , deze worden al vooraf naar de scholen gestuurd zodat men er al van te voren uitleg aan de kinderen kan worden gegeven.

In de middag vervallen de teamonderdelen, en worden er vrijen spelen opgesteld waarbij geen uitleg bij nodig is. Het staat de kinderen dan vrij  wat ze willen gaan doen. Wel zal er toezicht op de spelen blijven voor ordelijk verloop.

Het middag programma heeft ook onderdelen die meer educatief zijn voor niet sportende kinderen. Er komt een kleur en plak hoek voor de kleinere kinderen, een springkussen en een popcorn kraam. En voor de ouderen zijn er clinicus , zoals voetbal , brakdans, Taiboksen.

De catering zal verzorgd worden door de BVS. Dit behelsde de voeding en drinken voor alle begeleiding en de vrijwilligers op de dag . Voor de kinderen is er een versnapering , het staat nog niet vast of dit voor de ochtend en de middag zal zijn. Deze versnapering zal mogelijk door de ROC De Burgh verzorgd worden ( hiervoor moet nog overleg worden gehouden) Voor de kinderen is er tijdens de gehele dag limonade beschikbaar.

Tijdens de sportdag zal eer een WC op het veld aanwezig zijn, de EHBO zal onder begeleiding van Sportformule Eindhoven staan. Zij zullen constateren of er indien nodig een ambulance nodig is .

Scenario voor slecht weer: Uitwijken naar de Sporthal Tivoli.   Indien het park wegens renovatie op de dag niet beschikbaar is . naar het speelveld in Wijsenbroeklaan in  de Burgh.

Energievoorziening 230V  op het veld , indien zo mogelijk zal er gebruik worden gemaakt van de generator van de spelenverhuurder ”Op Noord”

Vrijwilligers zijn bewoners uit de Sintenbuurt en De Burgh. De sportinstructeurs komen van Sportformule Eindhoven. Het klimonderdeel en sportgedeelte is voor instructie, Op Noord.

De begeleiding voor de educatieve onderdelen is voor Welzijn Eindhoven.

De  algehele organisatie is  uitgevoerd  door bestuur v.d. Bewoners vereniging Sintenbuurt.